standard plemene

Miniaturní americký ovčák

Minnie miniaturní americký ovčák v postoji s majitelkou
Celkový vzhled:

Miniaturní americký ovčák je ovčácký pes menší velikosti, který pochází z USA. Je o něco delší než vyšší, přiměřené síly kostí, které proporčně odpovídají velikosti a výšce trupu bez jakýchkoli extrémů. Jeho pohyb je hladký, volný a vyrovnaný. Díky tomu, že je výjimečně mrštný a zároveň silný a vytvalý, je dobrý pro práci v různém terénu. Tento všestranný, energický pes je skvělým atletem s mimořádnou inteligencí a snahou zavděčit se tomu, komu je oddaný. Je nejen věrným společníkem, ale také poslušným pracovním psem, což je patrné z jeho ostražitého výrazu. Dvojitá srst střední délky a hrubosti může být jednobarevná nebo mít zbarvení merle, s i bez bílých a/nebo světle hnědých (měděných) odznaků. Tradičně mívá kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas (tzv. NBT).

Velikost, proporce, substance:

Velikost – U psů se upřednostňuje výška v kohoutku v rozmezí 36-46 cm (14-18 palců), u fen v rozmezí 33-43 cm (13-17 palců). Vylučující vada je výška pod 36 cm a nad 46 cm, u fen pod 33 cm (13 palců) a nad 43 cm (17 palců). Minimální výška stanovená standardem této rasy neplatí pro psy a feny mladší 6 měsíců. Proporce – Délka od ramene k zadní straně stehna by měla být delší než délka od nejvyššího bodu lopatky na zem, je tedy mírně delší než vyšší. Substance – Pevně stavěný s přiměřenou silou kostry v poměru k výšce a velikosti těla. Stavba psa odráží pohlavní ráz bez hrubosti. Feny vypadají jemněji, aniž by měly slabší kostru.

Hlava:

Hlava je čistá, suchá a odpovídající velikosti těla. Výraz – Ostražitý, pozorný a inteligentní. Při prvním setkání může mít zdrženlivý pohled a/nebo být ostražitý. Oči – Oči jsou posazené našikmo, mandlového tvaru, ani zapadlé ani vypoulené a odpovídají velikosti hlavy. Přípustné jsou ve všech barvách srsti, jedno nebo obě oči mohou být hnědé, modré, oříškově hnědé, jantarové nebo v kombinaci těchto barev, včetně skvrn a mramorování. Červení jedinci a jedinci se zbarvením red merle mají okraje očních víček plně červené (játrové). Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají okraje očních víček černé. Uši – Trojúhelníkové, přiměřené velikosti, vysoko nasazené. V afektu se uši natáčejí dopředu a nahoru nebo do strany jako ucho tvaru růžového listu. Za vážnou vadu jsou považovány uši, které jsou vztyčené, nebo příliš těžké a visící. Lebka – Mozkovna je plochá až mírně vyklenutá, týlní hrbol může být mírně vyklenutý. Délka lebky je stejná jako její šířka. Stop – Stop je mírný, ale dobře vyjádřený. Tlama – Tlama je střední šířky a hloubky a směrem k čenichu se postupně zužuje a je zaoblená, aniž by působila jako těžká, hranatá, špičatá nebo ochablá. Je stejně dlouhá jako mozkovna. Při pohledu ze strany je horní linie mozkovny postavena vůči tlamě mírně zešikma, přední část mozkovny je v mírném úhlu nakloněna směrem k čenichu. Nos – Červení jedinci a jedinci se zbarvením red merle mají červenou (játrovou) nosní houbu. Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají černou nosní houbu. Preferuje se plně pimentovaný nos. Za nedostatek je považován nos bez plné pigmentace. Za vážnou vadu je považováno 25-50 % nosní houby bez pigmentu. Diskvalifikace – Přes 50 % nosní houby bez pigmentu. Skus – Úplný chrup tvoří nůžkový skus. Zlomené, chybějící či zabarvené zuby po úrazu nejsou penalizovány. Diskvalifikace – předkus nebo podkus.

Krk, horní linie trupu a trup:

Celková stavba těla je silná a hluboká, aniž by působil robustně. Krk – Krk je pevný, čistý, přiměřený proporcím těla. Je středně dlouhý, horní linie krku je lehce klenutá, dobře zasazený do plecí. Horní linie trupu – Hřbet je pevný a rovný od kohoutku ke kyčelním kloubům ve stoje i při chůzi. Bedra – Při pohledu shora jsou bedra silná a široká. Záď – Záď je mírně spadající. Trup – Trup je pevný a dobře vyvinutý. Hrudník a žebra – Hrudník je hluboký a široký, dosahuje až k loktům, žebra jsou dobře klenutá. Spodní linie – Spodní linie ukazuje mírně vtažené břicho. Ocas – Preferuje se kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas. Kupírovaný ocas je rovný, nepřesahuje 8 cm (3 palce). Dlouhý ocas je nesen svěšený v mírném oblouku. Při vzrušení nebo v pohybu může být nesen poněkud výš, oblouk je zdůrazněn.

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny jsou v dobré kondici, vyvážené s pánevními končetinami. Plece – Lopatky jsou dlouhé, ploché, poměrně blízko kohoutku a správně uložené. Pažní kost – Pažní kost je stejné délky jako lopatka a svírá s ní úhel zhruba 90°. Končetiny jsou rovné, kolmé k zemi. Loket – Loketní kloub je stejně vzdálený od kohoutku jako od země. Při pohledu ze strany musí být loket přímo pod kohoutkem. Loket musí být blízko žeber, bez známek volnosti. Předloktí – Předloktí jsou silné a rovné. Kosti v průřezu spíše oválné než kulaté. Nadprstí – Krátké, široké a silné, ale zároveň pružné, při pohledu ze strany je patrné postavení mírně zešikma. Tlapy – Oválné, kompaktní, se sevřenými dobře klenutými prsty. Polštářky jsou silné a pružné, drápy jsou krátké a silné. Drápy mohou mít jakoukoli barevnou kombinaci. Paspárky by měly být odstraněné.

Pánevní končetiny:

Šířka pánevních končetin zhruba odpovídá šířce hrudních končetin v rameni. Zaúhlení – Zaúhlení mezi pánví a stehenní kostí odpovídá úhlu mezi lopatkou a pažní kostí, tvoří přibližně pravý úhel. Koleno – Kolena jsou čistě vyjádřená. Hlezno – Hlezna jsou krátká, kolmá k zemi a při pohledu zezadu souběžná. Tlapy – Tlapy jsou oválné, kompaktní, se sevřenými, dobře klenutými prsty. Polštářky jsou silné a pružné; drápy jsou krátké a silné. Drápy mohou mít jakoukoli barevnou kombinaci. Zadní paspárky by měly být odstraněné.

Srst:

Srst působí přiměřeným dojmem. Srst je středně hrubá, rovná až vlnitá, odolná vůči počasí, středně dlouhá. Množství podsady se liší v závislosti na podnebí. Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká a jemná. Na zadní straně předních končetin a stehnech je srst přiměřeně delší. Hříva a náprsenka je přiměřená, výraznější je u psů než u fen. Srst může být upravena trimováním na uších, tlapách, zadní straně hlezna, nadprstí a ocase, nebo je srst ponechána přirozená. Preferovány jsou hmatové chlupy bez úpravy. Vážné vady – Srst, která není typická.

Zbarvení:

Existuje celá škála zbarvení a individuálních variant. Žádný typ zbarvení není preferován, uznávané barvy jsou černá, blue merle, červená (játrová) a red merle. Zbarvení merle se může vyskytovat v jakémkoli množství, mramorování, tečkách nebo skvrnách. Podsada může být trochu světlejší než srst. Nepravidelné znaky nejsou považovány za vady. Pálení: Pálení není vyžadováno, ale pokud se vyskytuje, je přípustné v některých nebo ve všech následujících partiích: v oblasti očí, na tlapách, končetinách, na hrudi, na tlamě, na spodní straně krku, na tváři, vnitřní straně uší, spodní linii těla, pod ocasem a na zadní části stehen (kalhoty). Pálení může mít různé odstíny barev od krémově béžové do tmavě rezavé, žádné není preferováno. Míchání se základní barvou nebo merle se může vyskytovat na obličeji, končetinách, tlapách a zadní části stehen. Bílé znaky: Bílé znaky nejsou vyžadovány, ale pokud se vyskytují, neměly by převažovat. V bílých znacích mohou být pihy. Na hlavě by bílá barva neměla převažovat, oči musí být úplně obklopené barevnou srstí s dostatkem pigmentu. Červení jedinci a jedinci zbarvení red merle mají okraje očních víček červené (játrové). Černí jedinci a jedinci zbarvení blue merle mají okraje očních víček černé. Přednost mají uši plně zbarvené. Vážná vada – Bílé znaky pokrývají více než 25 % ucha. Bílé znaky mohou být v jakékoli kombinaci a jsou přípustné na: tlamě, tvářích, mozkovně, tvoří lysinu na hlavě, dále na části nebo celém límci na krku, hrudi, břichu, předních končetinách, zadních končetinách nad hleznem a může mírně zasahovat do oblasti kolene. Malé množství bílé barvy může přesahovat ze spodní linie při pohledu z boku, nesmí však přesáhnout 2,5 cm (jeden palec) nad loket. Linie růstu bílých chlupů límce nesmí přesáhnout kohoutek. Přirozený nekupírovaný ocas může mít bílou špičku. Diskvalifikace – Jiné zbarvení, než je přípustné. Bílé znaky nepravidelného tvaru na těle, to znamená veškeré zřetelné, izolované bílé pihy nebo skvrny v oblasti mezi kohoutkem a ocasem, na hřbetě, nebo na stranách mezi lokty a zadní stranou pánevních končetin.

Pohyb:

Hladký, volný a nenucený krok. Vykazuje velkou čilost pohybu, s vyrovnaným dlouhým krokem a velkým rozsahem pohybu. Hrudní a pánevní končetiny se pohybují přímo a rovnoběžně s osou těla. Při rychlejším pohybu se tlapky obou párů končetin stáčejí směrem k této ose, přičemž hřbet zůstává pevný a rovný. Při klusu drží hlavu v neutrální pozici s krkem nataženým dopředu a hlavou ve stejné výšce nebo mírně nad horní linií. Miniaturní americký ovčák musí být hbitý a schopný okamžitě změnit směr nebo rychlost pohybu.

Povaha:

Miniaturní americký ovčák je inteligentní, především pracovní pes se silnými pasteveckými a hlídacími instinkty. Je výborný společník, je všestranný a lze jej snadno vycvičit, zadané úkoly plní s nadšením a výborným stylem. Při prvním setkání může být poněkud zdrženlivý, jinak není plachý. Při práci je houževnatý a vytrvalý, chování a nadšení přizpůsobuje úkolu přiměřeným způsobem. S rodinou je obranář/hlídač, má dobrou povahu, je oddaný a věrný.

Vylučující vady:

Výška pod 36 cm (14 palců) a nad 46 cm (18 palců) u psů, pod 33 cm (13 palců) a nad 43 cm (17 palců) u fen. Minimální výška stanovená oficiálním standardem této rasy se netýká psů a fen mladších 6 měsíců. Přes 50 % nosní houby bez pigmentu. Podkus a předkus. Jiné než uznávané zbarvení. Bílé skvrny na těle, což znamená výrazné, izolované bílé pihy nebo skvrny v oblasti mezi kohoutkem a ocasem, na hřbetě, nebo na bocích mezi lokty a zadní stranou pánevních končetin.

 

Platný od 27. června 2012, platnost skončila vydáním nového standardu v rámci FCI, tento standard prozatím není přeložený.
Originální, nově platný standard plemene zde.

Standard plemene je chráněn autorskými právy, prosím, kontaktujte nás.

Ilustrace správného postoje Miniaturního amerického ovčáka

Kresba ideálního vzhledu MAS. Zdroj: www.ukcdogs.com

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.