Zdraví

Zdraví by mělo být vždy na prvním místě a proto je důležité na něj myslet ještě dřív, než si štěně vůbec přivezete domů. Pro průkaznější tvrzení chovatele, že je pejsek zdravý, slouží genetické testy a jiná vyšetření. U Miniaturního amerického ovčáka si dávejte pozor především na tato nejčastější onemocnění:

  • dysplazie – nechte si doložit RTG rodičů, a to jak DKK tak i DLK, tedy rentgeny kyčlí a loktů rodičů, protože se jedná o geneticky přenosné postižení
  • DOV – dědičné oční vady, dělají se v ČR každé dva roky, ideálně však každý rok, popřípadě před plánovaným krytím, díky tomuto vyšetření můžete skrz vyšetření oka rozpoznat mnoho genetických vad ještě před prvním fyzickým projevem nemoci
  • oční genetické testy, hlídejte si: HSF4, CEA, CMR1, PRA-PRCD
  • další genetické testy: MDR1, DM, aj.
  • další geneticky přenosná postižení: epilepsie, hluchota či slepota (spojené především s bílou barvou srsti)
  • vzhledem k tomu, že se jedná o plemeno, které má v základu i merle zbarvení nezapomeňte si také nastudovat problémy spojené s tímto zbarvením a zvolte vhodné spojení

Více o zdraví zde.

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.