Raná neurologická stimulace

Rozhodli jsme se u všech vrhů dělat ranou neurologickou stimulaci (RNS), neboli Early Neurological Stimulation (ENS), která je také součástí programu Puppy Culture. Tato stimulace vyžaduje jen trochu více času každý den věnovat štěňatům v období od 3. do 16. dne věku a přitom může změnit celý jeho život a to za to rozhodně stojí!

Původně jsem měla v plánu jen „hodit“ info, že cvičíme a nasdílet návod, ale přesně v tu chvíli jsem narazila, žádný návod nepopisoval všechno to, co by bylo dobré znát a sdílet. Takže jsem se pustila do návodu vlastního, o to déle to trvalo a proto zveřejňuji až nyní. Opravdu budu ráda, pokud inspirujeme další chovatele k tomu, dělat pro svá štěňata něco navíc a posouvat tak kvality svých odchovů pořád kupředu.

Co je raná neurologická stimulace?

Dříve se mělo za to, že štěně ovlivňuje především genetika a přístup majitele. Tato tvrzení jsou však již vyvrácena a stále více se ukazuje jak moc důležitá je role chovatele a to již v prenatálním období a až do odchodu štěněte do nového domova, kde v práci pokračuje jeho nový majitel. Raná neurologická stimulace probíhá v neonatálním období od 3. do 16. dne věku štěňat (více informací níže) tedy v období rychlého neurologického vývoje.

Americká armáda sestavila tuto metodu s cílem zlepšení výkonnosti budoucích vojenských pracovních psů podle programu Breeding Better Dogs, který vyvinula Dr. Carmen Battaglia.

Bylo dokázáno, že vystavení mírné a krátkodobé stresové situaci pomáhá lépe zvládat stres během života psa. Přemíra stresu nebo dlouhodobý stres má však přesně opačný dopad. S touto teorií pracuje i celý program Puppy Culture, nikoliv jen RNS. Metoda tedy stimuluje štěně pomocí doteků a polohování a na pár vteřin jej vystaví stresu, okamžitě se však stres uvolňuje a štěně se vrací do předchozí pohody. Dr. Carmen Battaglia uvedla v roce 2009 studii na psech, jejíž závěr uvádí mimo jiné lepší srdeční frekvenci, silnější tep, vyšší odolnost proti stresu i nemocem.

Co je dobré vědět ještě než začnete

Než se pro program rozhodnete uvědomte si, zda skutečně máte dost času, program nelze uspěchat. Štěňata musí cvičit v maximální fyzické i psychické pohodě, pokud tedy byl porod císařským řezem nebo fena nemá mléko nebo štěňata nejsou zdravá odložte začátek o jeden nebo dva dny nebo program zcela zrušte. Pozor také na správné načasování, pokud je nyní nachystáno jedno štěně, neznamená to, že jsou připravena všechna. Je možné, že s každým štěnětem budete cvičit v různou dobu během dne, neberte je jedno po druhém, jako na běžícím páse.

Pokud jsou štěňata kupírována, doporučuje se 48 hodin po kupírování program odložit, v ČR je ze zákona nutné kupírování ocasů provést do 7. dne od narození. Je však všeobecně doporučováno již 3. den a proto se Vám tyto události budou jistě překrývat, to stejné platí i při odstranění paspárků). Promyslete načasování ještě před porodem.

Viděla jsem již několikrát špatně provedenou ranou neurologickou stimulaci štěňat, proto Vás žádám, nedělejte to jen proto, aby to byla super věc na sociální sítě, ale proto, že chcete dojít ke správnému cíli a jste ochotni tomu ten čas a energii obětovat. Pokud ne, prosím nedělejte toto cvičení.

Co je potřeba si nachystat
  • čistou vatovou tyčinku (každý den čistou)
  • čisté ručníky, velikost podle velikosti štěňat a stejný i počet kusů – vložte do lednice hodinu před cvičením
  • cvičit s dobrou náladou a dostatkem času, nespěchat!

Průběh cvičení rané neurologické stimulace

1.hmatová stimulace tyčinkou

Vatovou tyčinkou třeme štěněti bříška prstů, cvičení trvá 3-5 vteřin. Přetřeme všechny packy, nečekáme na reakci štěněte, která není nutná. Pokud se štěně vzpouzí, odložte stimulaci na později.

2.vzpřímená poloha – hlava nahoru

Štěně držíme kolmo k zemi, hlavou nahoru, hlava by tak měla být kolmo nad kořenem ocasu. Doba trvání 3-5 vteřin. Dávejte si pozor na zaklánění hlavičky, páteř by měla být rovná.

3.vzhůru nohama – hlava směřující dolů

Štěně si pečlivě přechytneme, dlaně drží tělo a prsty jsou oporou hlavy a krku, následně štěně přetočíme vzhůru nohama. Štěně je kolmo k zemi a hlava a kořen ocasu jsou v jedné linii. Doba trvání 3-5 vteřin. Dbejte maximální bezpečnosti, aby štěně nespadlo. Štěně se nesmí vzpouzet a nesmí vyvracet (zaklánět) hlavu. Hlava je stále přirozeně v prodloužení páteře, jako u předchozího cviku, jen směřuje dolů. Nenechte štěně zvedat, vyvracet, vyklánět hlavičku, mělo by se hýbat jen minimálně!

4.štěně leží v dlaních

Štěně z polohy hlavou dolů opatrně přetočíme tak, aby nám leželo v dlaních bříškem nahoru. Zase hlídáme zaklánění hlavičky, hlava je v prodloužení páteře. Doba trvání 3-5 vteřin. Pokud se štěně vzpouzí, doporučuji jej zvednout, dát jemnou pusu na čumák a znovu jej krátce položit. Nenechávejte štěně se příliš vzpouzet.

5. tepelná stimulace

Vytáhneme si nachlazený vlhký ručník z lednice a štěně na něj položíme, doba trvání 3-5 vteřin. Štěněti nebráníme v pohybu, ale nedovolíme mu se nožičkama odtlačit od ručníku a nepokládáme jej na ručník na podložku. Štěně vždy i s ručníkem držíme v ruce a pohlídáme, že na ručníku leží (NE stojí nebo se zvedá!). Po provedení cviku buď ručník vrátíme do lednice nebo máme pro další štěně přichystaný nový, ručník se chladí minimálně 5 minut (pokud máme jeden, tak čekáme dokud není znovu nachlazen). Nepoužívejte jeden ručník pro všechna štěňata najednou, tepelná stimulace pak bude zcela odlišná u prvního a posledního štěněte (především u početných vrhů se posledním tepelné stimulace ani nedostane).

Pozor na provedení

RNS je vždy nutné provést u štěněte, které je v dobrém fyzickém i psychickém rozpoložení. Necvičíme se vztekajícím se nebo nemocným štěnětem. Může se stát, že každé štěně bude cvičit v jinou dobu. Vždy musí být provedena celá série za sebou, tedy jedno štěně vždy všechny body a až následně další štěně. Je nutné dodržovat pořadí bodů a neměnit si pořadí cviků! Chovatel by měl být také v dobrém rozpoložení, nikdy se ke štěněti nechovejte hrubě, ale vždy jej držte dostatečně pevně a bezpečně, aby se mu nic nestalo.

Necvičte s příliš hladovými ani právě nakojenými štěňaty. Právě nakojená štěňata mohou z manipulace zvracet. Doporučujeme si správně odhadnout dobu, kdy jsou štěňata nakojená, odpočinutá a zároveň ne hladová. Což je přibližně hodinu po kojení, ale sám chovatel nejlépe tuto dobu určí vzhledem k průběhu daného dne.

Pokud štěně nereaguje na stimulaci jak má, předčasně ji ukončete v průběhu a vraťte se k ní u tohoto štěněte až druhý den.

Osobně si doporučuji průběh a chování jednotlivých štěňat zaznamenávat do poznámek. RNS nenahrazuje mazlení a kontakt se štěňaty, nezapomeňte štěně tedy i pomazlit a nebrat jej do ruk pouze pro cvičení, to by mohlo mít negativní dopad na vztah štěněte k manipulaci od člověka.

Snad tento návod pomůže dalším chovatelům a bude je inspirovat…

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.