Neuroaxonální dystrofie (NAD)

Toto téma jsme již nakousli v minulém příspěvku o zdraví MAS, ale slíbili jsme více informací o této nové nemoci u našeho plemene Miniaturní americký ovčák. Nyní tedy podáváme detailnější informace o této nemoci, stejně tak tyto informace již naleznete také v sekci Zdraví.

Neuroaxonální dystrofie neboli NAD je dědičné neurologické onemocnění, v USA se vyskytuje u cca 20 % Miniaturních amerických ovčáků, Miniaturních australských ovčáků a i u tzv. Toy australských ovčáků, pod FCI v Evropě lze chovat pouze Miniaturní americké ovčáky, proto budeme mluvit pouze o tomto plemeni.

Věk nástupu nemoci je nejčastěji mezi 2. až 4. rokem, v tomto věku však mnozí jedinci jsou již aktivní v chovu a tak se nemoc šíří snadno na jejich potomky.

Klinické příznaky nemoci jsou nenápadné, například široký zadní postoj nebo abnormální chůze, nemoc se nejdříve projevuje u pánevních končetin. Jedinci mohou mít potíže při chůzi do schodů nebo skákání. Příznaky se však postupem času zhoršují a nemoc postupuje. Psi mohou začít své zadní končetiny tahat za sebou. Nakonec pes nebude schopen normální chůze a nemoc se rozšíří i na hrudní končetiny. Ty typicky vykazují „vysoký krok“.

Mezi další klinické příznaky patří: třes hlavy, otupělost, problémy se zrakem, inkontinence moči či stolice (z počátku občasná až trvalá), laryngeální paralýza (paralýza hrtanu) a další.

Tato nemoc často končí nucenou eutanázií, kdy pes není schopen chůze.

Pitvy zemřelých psů odhalily patologické změny v mozku (včetně velkého mozku a mozečku) a míše.

Výzkum prováděný na Purdue University souběžně i na University of Pennsylvania a University of Bern (ve Švýcarsku) ukazuje, že tato nemoc je dědičná autozomálně recesivním způsobem. Tedy, že k projevení nemoci jsou nutné dvě kopie. Pokud je pes přenašeč, není nutné jej tedy vyřadit z chovu, ale je nutné jej spojovat pouze s čistým protějškem.

Během výzkumu se ukázalo, že je vhodnější testovat z krve. Toto testování probíhalo ve Švýcarsku, nyní však není veřejně dostupné. Jediná možnost je tedy testování v Purdue University (USA) pomocí bukálního stěru.

Zdroj textu zde.

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.