CDPA/CDDY (IVDD) u Miniaturního amerického ovčáka

Nechtěla jsem, aby v předchozím článku zanikla informace o nově testované nemoci u plemene Miniaturní americký ovčák. Rozhodla jsem se tedy tuto část textu zveřejnit zvlášť, aby byla pro všechny snadněji přístupná a dohledatelná. Jedná se o shrnutí toho nejdůležitějšího, co se mi o testování CDPA/CDDY (IVDD) v souvislosti s naším plemenem podařilo zjistit. Důležité je zmínit i fakt, že do budoucna budeme znát jistě mnohem přesnější informace, ale to bude ještě chvíli trvat.

CDPA / CDDY (IVDD)

Jedná se o Chondrodysplazii, chondrodystrofii a degeneraci meziobratlových plotének. Tato mutace byla dříve testována pouze u jiných plemen, nyní se však ukazuje, že patří právě i k plemeni Miniaturní americký ovčák.

Jedná se o dvě samostatné mutace, které jsou však často testovány společně, některé laboratoře rozdělují výsledky pro CDPA a CDDY (IVDD), tento způsob je samozřejmě nejlepší.

  • CDPA – Tato mutace způsobuje zkrácení končetin. U mnoha plemen se jedná o chtěnou mutaci např. baset, corgi, jezevčík aj. Dědičnost mutace je autozomálně dominantní. To znamená, že k projevení tohoto fenotypu stačí jedna alela předaná od jednoho z rodičů. CDPA nesouvisí s IVDD, proto se záměrně kříží psi pozitivní na CDPA, ale negativní na CDDY.
  • CDDY – Jedná se taktéž o mutaci způsobující zkrácení končetin, narozdíl od CDPA však přímo souvisí s IVDD, proto by mělo být snahou každého chovatele tuto mutaci eliminovat a postupem času ji z chovu vyčistit. Mutace pro chondrodystrofii má semidominantní způsob dědičnosti pro výšku. Znamená to, že psi se dvěma kopiemi mutace budou menší než psi s jednou kopií. Pokud se ovšem jedná o dědičnost predispozice k degeneraci meziobratlových plotének, ta je autozomálně dominantní. K projevení tedy stačí pouze jedna alela od jednoho z rodičů.
  • IVDD – Inzerce na chromozomu 12 souvisí i s predispozicí k abnormálnímu růstu a vývoji meziobratlových plotének. U postiženého psa dochází již v raném věku (do 1 roku) k předčasné kalcifikaci, tím pádem ke ztrátě pružnosti a postupné degeneraci meziobratlových plotének. Tyto abnormální meziobratlové ploténky jsou pak vtlačovány do páteřního kanálu, kde krvácení a zánět způsobuje silnou bolest a neurologickou dysfunkci označovanou jako nemoc meziobratlových plotének I. typu (z anglického intervertebral disk disease I., IVDD).

Americká genetická laboratoř Paw Print Genetics uvádí, že třetina dosud testovaných vzorků plemene MAS má alespoň jednu mutaci genu. V posledních dvou měsících se i masivně mezi chovateli testuje, což je skvělá zpráva.

Pozor však u jaké laboratoře se rozhodnete mutaci otestovat. Testuje se dvěma metodami, jedna spoléhá na fakt, že blízké chromozomy se často dědí společně, druhá testuje přímo genetickou změnu na dotčeném chromozomu a je tedy podstatně spolehlivější. Tyto metody jsou tzv. direct insertion (přesnější metoda) a linked markers (používanější metoda). Před objednávkou testu si tedy prosím ověřte jakým způsobem testuje právě vaše laboratoř. Osobně mohu doporučit dvě laboratoře,:

  • Paw Print Genetics, USA – tato laboratoř navíc shromažďuje data právě pro MAS, aby je mohla dále vyhodnocovat. Nevýhodou je, že lze testovat pouze ze stěrů, nikoliv z krve, což je přesnější metoda.
  • Genomia, CZ – laboratoř neshromažďuje výsledky pro naše plemeno, nicméně je místní, komunikace je tedy v češtině a lze testovat z krve.

Obě laboratoře využívají metodu direct insertion, pokud jste již něco v těchto laboratořích testovali, není většinou nutné zasílat nové vzorky, stačí tedy jen vytvořit a zaplatit novou objednávku.

Mějte na paměti, že cílem testování není odsoudit psy s mutací, ale informovanost chovatelů mezi sebou i majitelů (především majitelů, kteří plánuji na jedinci dále chovat) a tím zvolit co nejlepší chovný pár, aby se předcházelo zbytečným zdravotním komplikacím u plemene. Vyloučit třetinu populace chovných psů by vedlo ke snížení možnosti výběru správného krycího psa. Jedná se o dlouhodobý plán do budoucna s cílem postupného vyčištění plemene od této mutace. Zveřejňujte tedy prosím informace o zdraví svých psů, a to nehledě na to zda jsou aktivní v chovu.

Podrobnosti a přesnější informace naleznete v sekci Zdraví, popřípadě na webu Genomia.

Závěrem rada pro majitelé psů s mutací IVDD

Pokud se ukáže, že právě váš pes trpí IVDD je nutné přijmout opatření, aby byl jeho život co nejdelší a nejkvalitnější, proto dbejte na správnou kondici a váhu vašeho psa. Dávejte si pozor na dostatečnou zátež, která přispěje k dobrému osvalení, ale zároveň ne přehnanou, aby nedošlo k urychlení zhoršení stavu. Především se pak vyhýbejte činnosti, která způsobuje velké nárazy na pohybový aparát, tedy nedoporučujeme žádné sporty typu agility, flyball atp.

Pzn.: Oba rodiče našeho vrhu A, Minnie i Caleb jsou na obě mutace čistí.

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.