Kde nás můžete potkat: rok 2020

Po mnohých změnách, které postihly nejen kynologický svět, se opět začínají pořádat výstavy a jiné psí akce. Ani my jsme neodolali a přihlásili se na dvě z nich, kde vás nyní zveme na setkání s naší Minnie.

První z nich je klubová výstava KCHMPP, která se bude konat 25. 7. 2020 v Mikulově. Na tuto výstavu, je však omezený počet vystavovatelů, přihlášku zatím nemáme potvrzenou, po potvrzení upravíme zde ve článku a informace zveřejníme i na FB naší chovatelské stanice.

Druhou výstavou je Floracanis Olomouc 5. 9. 2020, i před touto akcí se připomeneme pozvánkou na FB naší CHS.

V letošním roce jsou to jediné dvě akce, kde bude možné se s námi osobně seznámit, zeptat se na podrobnosti a potkat Minnie. Proto žádáme všechny zájemce, aby této příležitosti využili, času budeme mít s přípravami na plánovaný vrh bohužel čím dál méně a tím i méně času na návštěvy, kterým jsme se věnovali doposud.

Pozor, je nutné se nahlásit

Vzhledem k situaci, která panuje a omezení počtu lidí na výstavě, však zavádíme nová pravidla pro setkání. Všechny zájemce o setkání prosíme, aby se nám ozvali předem a domluvíme se na konkrétní hodině, každému budeme věnovat minimálně půl hodiny, podle času posuzovaní a počtu zájemců.

Při setkání je nutné udržovat odestup nebo mít řádně nasazenou roušku, stejně tak před hlazením naší Minnie bude nutné si ruce ošetřit dezinfekčním gelem. Ten všem na místě poskytneme, prosíme tedy vyčkat s hlazením až po ošetření rukou tímto gelem.

Protože organizátor výstavy v Mikulově prosí o snižování počtu návštěvníků na výstavě, sejdeme se mimo areál nebo uvnitř areálu, ale na odlehlejší straně, kde nebude taková koncentrace lidí.  Stejně tak v Olomouci využijeme prostoru parku a se zájemci se nebudeme scházet přímo u kruhu, kde je nejvíce lidí.

Děkujeme za respektování pravidel a na všechny se moc těšíme!

logo chovatelské stanice Original Tobias

Autor chovatelská stanice Original Tobias© 2019, veškerý textový i obrazový materiál tohoto webu podléhá autorským právům, pro jeho použití je nutné mít písemný souhlas autora.